Privacy Statement Production World

Publicatiedatum: 15 maart 2019

In dit privacy statement wordt omschreven hoe Production World B.V, Production World Special Projects B.V. en Backx Office Holding B.V. (hierna Production World) omgaan met persoonsgegevens. Production World hecht er veel waarde aan dat er op een zorgvuldige en veilige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en dat wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving (o.a. AVG). In dit Privacy Statement wordt uitgelegd op welke wijze we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Mocht u over dit onderwerp meer informatie willen of vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen via info@productionworld.nl.

Production World kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Production World en/of omdat u de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt en/of u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een bepaald doel te verwerken. Voorbeelden hiervan zijn u werkt voor Production World, u voert een opdracht uit voor Production World en/of Production World voert een project uit voor u en/of uw organisatie/werkgever. Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een contract met u, het verstrekken van informatie omtrent een evenement, het gebruik van een draaiboek en voor de accreditatie van een evenementterrein.

Derden

Production World zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. We zullen deze nooit verkopen aan derden. We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of uw organisatie/werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan  klanten of leveranciers die betrokken zijn bij de productie van een evenement.

Het kan voorkomen dat we persoonsgegevens van u verwerven via een derde partij. Als we dit doen dan vragen we de desbetreffende partij te garanderen dat de gegevens op een rechtmatige manier door hen zijn verkregen en dat wij recht hebben deze gegevens te verwerven en te verwerken. Bijvoorbeeld uw gegevens worden verstrekt door een van de partijen waar wij een overeenkomst mee hebben – denk aan onderaannemers. 

Bescherming van de gegevens 

Production World bewaart de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een goed beveiligde omgeving, door het toepassen van een combinatie van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor gemachtigden binnen ons bedrijf, die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Production World zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Gegevens inzien en wijzigen

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. U mag een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderden. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@productionworld.nl. Binnen 4 weken zullen we op uw verzoek reageren. Indien wij niet of niet tijdig aan uw verzoek tegemoet kunnen komen, dan zullen we u hierover binnen genoemde termijn informeren.

Wijzigen Privacy Statement 

Production World behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De nieuwste versie treft u aan op onze website.

Contact

Production World 

Reduitlaan 33 0.04

4814DC Breda

076-8880060

info@productionworld.nl